Postadress:
Bäckslingan 3A
436 58 HOVÅS
Vägbeskrivning/Karta »

Tel: 031-91 00 77
Mobil: 0708-85 85 44
ulf.linden@fmf.se

Sälja genom oss

När du ska sälja genom Fastighetsaffären så vill vi att du ska veta detta om oss:

Oberoende & fristående

Fastighetsaffären är ett fristående mäklarföretag och därför inte knuten till någon bank eller hypoteksinstitut, vi hjälper därför köparen till bästa möjliga finansiering. Det ger dig som säljare ett högre pris och vägen till genomförd affär betydligt kortare.

Objektivvärdering

Vår värdering är objektiv och baseras på statistik från Mäklarstatistik och Lantmäteriverket där alla försäljningar av likvärdiga objekt samt prisutveckling m.m. ligger som underlag för en seriös och objektiv värdering samt en god lokalkännedom om Ert område.

Kunskap

Vi genomgår fortlöpande kurser och utbildningar i aktuella ämnen inom ekonomi, skatter, affärsteknik och juridik. Fastighetsaffären ska ha hög utbildningsnivå och professionalism inom allt vad yrket innebär.

FMF

Vi är anslutna till Fastighetsmäklarförbundet, en fastighetsmäklare som är ansluten till FMF har en stark branschorganisation bakom sig med experter i bl.a. skatte- och juridikfrågor. Har förbundit sig att följa FMF:s stränga yrkesetiska regler och beslut av dess disciplinnämnd.

  • Fastighetsmäklarförbundet är en av de största sammanslutningarna av professionella fastighetsmäklare.
  • Fastighetsmäklarförbundet övervakar utvecklingen och är en viktig remissinstans vid lagstiftning.
  • Fastighetsmäklarförbundets ansvarsförsäkring (försäkringsgivare: Safe Int. Försäkrings AB) ger ett skydd för säljare mot fel i fastigheten i 10 år.

För många är en bostadsförsäljning / köp ett av livets största affärer då är det viktigt att det sker en professionell handläggning från början till slut.

Se under Råd & tips, mer information till dig som säljer.

Marknadsföring

Internet: Vi marknadsför din bostad via BoVision,HemNet, GP-Bostad och DN-Bostad som är Sveriges största bostadsmarknad.

Dagspress: Annonserar din bostad i ledande dags- och lokalpress med säljande och beskrivande annonser.

Databaser: Rikstäckande försäljningssamarbete med c:a 3000 fastighets- och företagsmäklare över hela Sverige via databaser.

Se våra aktuella objekt (extern länk) » | Intresseanmälan » | Värdebedömning »

© Fastighetsaffären 2012. Producerad av Spinit AB